نمایش دادن همه 19 نتیجه

باتری قلم Morbeit Super Heavy Duty مدل R6P

21,000 تومان
Morbeit super Heavy Duty R6P AA Battery
 • مناسب برای اسباب بازی های کنترل دار، ریش تراش، رادیو …
 • نوع باطری: قلم
 • پک 2 تایی
 • ولتاژ باتري:1.5 ولت
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری قلم Wolf آلکالاین Maximum مدل LR6 Mignon

35,000 تومان
Wolf Alkaline Maximum AA LR6 Mignon 1.5V Battery X2
 • نوع باطری: قلمی
 • بسته بندی : دو عددی
 • ولتاژ : 1.5 ولت
 •  نوع تکنولوژی : Alkaline Maximum
 • عمر و انرژی بیشتر نسبت باطری های معمولی
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری قلم Wolf مدل R06P Mignon Super Heavy Duty

22,000 تومان
Wolf R06P Mignon Super Heavy Duty AA 1.5V Battery X2
 • نوع باطری: قلمی
 • بسته بندی : دو عددی
 • ولتاژ :1.5 ولت
 • نوع تکنولوژی : Super Heavy Duty
 • عمر و انرژی بیشتر نسبت باطری های معمولی
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری قلم Morbeit مدل R6P Micro شرینگ بسته 2 تایی

10,505 تومان
Morbeit super Heavy Duty R6P Micro AA Battery X2
 • نوع باطری: قلمی
 • بسته بندی : شرینگ 2 تایی
 • ولتاژ :1.5 ولت
 • تکنولوژی Super Heavy Duty
 • عمر و انرژی بیشتر نسبت باطری های معمولی
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری قلمی آلکالاین DBK Ultra Premium مدل LR6

15,500 تومان
DBK Ultra Premium Alkaline AA LR6 1.5V Battery
 • دارای تکنولوژی الکترونیکی اولتراپرمیوم
 • 9.9 انرژی بیشتر نسبت باطری های آلکالاین معمولی
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد
 • نوع باطری: قلمی
 • پک 2 تایی
 • ولتاژ باتري:1.5 ولت
 

باتری قلمی Westinghouse مدل Super Heavy Duty R6P UM3

تومان
Westinghouse Super Heavy Duty R6P UM3 AA Battery
 • عناصر مورد استفاده درون باتری :کربن و زینک
 • مناسب برای اسباب بازی های کنترل دار، ریش تراش، رادیو ...
 • نوع باطری: قلمی
 • پک 2 تایی
 • ولتاژ باتري:1.5 ولت
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری قلم DBK Super Heavy Duty Plus مدل R6

19,800 تومان
DBK Super Heavy Duty Plus AA Battery
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد
 • نوع باطری: نیم قلم
 • پک 2 تایی
 • ولتاژ باتري : 1.5 ولت
 • عناصر مورد استفاده درون باتری :کربن و روی
 • مناسب برای اسباب بازی های کنترل دار، ریش تراش، رادیو …

باتری قلم Morbeit Super Heavy Duty مدل R03P

6,600 تومان
Morbeit super Heavy Duty R03P AA Battery
 • عناصر مورد استفاده درون باتری :کربن و روی
 • مناسب برای اسباب بازی های کنترل دار، ریش تراش، رادیو …
 • نوع باطری: قلم
 • پک 2 تایی
 • ولتاژ باتري:1.5 ولت
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری قلم Camelion مدل R6P UM3 Super Heavy Duty

35,000 تومان
Camelion Super Heavy Duty R6P UM3 AA Battery ×4
 • عناصر مورد استفاده درون باتری :کربن و زینک
 • مناسب برای اسباب بازی های کنترل دار، چراغ قوه، رادیو …
 • نوع باطری: قلم
 • پک 4 تایی
 • ولتاژ باتري:1.5 ولت
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری قلم Unomat مدل Muscle Heavy Duty

16,500 تومان
Unomat Muscle Heavy Duty AA Battery
 • نوع باطری : قلم
 • پک 2 تایی
 • ولتاژ باتري :1.5 ولت
 • عناصر مورد استفاده درون باتری :کربن و روی
 • مناسب برای اسباب بازی های کنترل دار، ریش تراش، رادیو …
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری قلم Camelion مدل R6P UM3 شرینگ بسته بندی 2 تایی

14,000 تومان
Camelion Super Heavy Duty R6P UM3 AA Battery ×2
 • عناصر مورد استفاده درون باتری :دی اکسید منگنز و روی
 • مناسب برای اسباب بازی های کنترل دار، چراغ قوه، رادیو …
 • Super Heavy Duty
 • نوع باطری: قلم
 • پک 2 تایی
 • ولتاژ باتري:1.5 ولت
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری قلم Gigacell مدل R6-4S شرینگ بسته بندی 4 تایی

تومان
Gigacell Ultra heavy duty R6-4S 1.5V Battery
 • دارای تکنولوژی الکترونیکی Ultra heavy duty
 • عمر و انرژی بیشتر نسبت باطری های معمولی
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد
 • نوع باطری: قلمی
 • پک 4 تایی
 • ولتاژ باتري:1.5 ولت

باتری قلم Stargold مدل R6P-UM3 شرینگ بسته بندی 4 تایی

6,500 تومان
Stargold R6P-UM3 1.5V Battery
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد
 • نوع باطری: قلمی
 • پک 4 تایی و فله
 • ولتاژ باتري : 1.5 ولت

باتری قلم Camelion مدل R6P UM3 Super Heavy Duty

17,500 تومان
Camelion Super Heavy Duty R6P UM3 AA Battery ×2
 • عناصر مورد استفاده درون باتری :کربن و زینک
 • مناسب برای اسباب بازی های کنترل دار، چراغ قوه، رادیو …
 • نوع باطری: قلم
 • پک 2 تایی
 • ولتاژ باتري:1.5 ولت
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری قلم Camelion مدل R6P بسته بندی 4 تایی

24,717 تومان
Camelion Super Heavy Duty R6P AA Battery ×4
 • عناصر مورد استفاده درون باتری :دی اکسید منگنز و روی
 • مناسب برای اسباب بازی های کنترل دار، چراغ قوه، رادیو …
 • Super Heavy Duty
 • نوع باطری: قلم
 • پک 4 تایی
 • ولتاژ باتري:1.5 ولت
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری قلم Wolf مدل LR6 Mignon شرینگ بسته بندی 4 تایی

27,000 تومان
Wolf Super Heavy Duty LR6 Mignon 1.5V Battery
 • نوع باطری: قلمی
 • بسته بندی : شرینگ 4 تایی
 • ولتاژ :1.5 ولت
 •  تکنولوژی Super Heavy Duty
 • عمر و انرژی بیشتر نسبت باطری های معمولی
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری قلم Morbeit مدل R6P-SP4 شرینگ بسته بندی 4 تایی

16,066 تومان
 • نوع باطری: قلمی
 • بسته بندی : شرینگ 4 تایی
 • ولتاژ :1.5 ولت
 •  تکنولوژی Super Heavy Duty
 • عمر و انرژی بیشتر نسبت باطری های معمولی
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری قلم JPS شرینگ بسته بندی 4 تایی

18,500 تومان
JPS Super Power 1.5V Battery
 • نوع باطری: قلمی
 • بسته بندی : شرینگ 4 تایی
 • ولتاژ :1.5 ولت
 • تکنولوژی Super Power
 • عمر و انرژی بیشتر نسبت باطری های معمولی
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری قلم Morbeit Super Heavy Duty مدل R6P Mignon

29,000 تومان
Morbeit super Heavy Duty R6P Mignon AA Battery X4
 • نوع باطری: قلم
 • پک 2 تایی
 • ولتاژ باتري:1.5 ولت
 • نوع تکنولوژی باتری : Super Heavy Duty Plus
 • مناسب برای اسباب بازی های کنترل دار، ریش تراش، رادیو …
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد