نمایش یک نتیجه

تبدیل VGA به DVI

تومان
Convert VGA to DVI
  • نوع تبدیل به صورت مستقیم
  • یک پورت 15 پین VGA
  • یک پورت 29 پین DVI
  •  مناسب برای تبدیل VGA به DVI یا برعکس