در حال نمایش 14 نتیجه

باتری نیم قلم DBK Super Heavy Duty Plus مدل R6

ناموجود
DBK Super Heavy Duty Plus AAA Battery
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد
 • نوع باطری: نیم قلم
 • پک 2 تایی
 • ولتاژ باتري : 1.5 ولت
 • عناصر مورد استفاده درون باتری :کربن و روی
 • مناسب برای اسباب بازی های کنترل دار، ریش تراش، رادیو …

باتری نیم قلم Morbeit Super Heavy Duty مدل R03P Micro

ناموجود
Morbeit super Heavy Duty R03P AAA Battery
 • عناصر مورد استفاده درون باتری :کربن و روی
 • مناسب برای اسباب بازی های کنترل دار، ریش تراش، رادیو …
 • نوع باطری: نیم قلم
 • پک 2 تایی
 • ولتاژ باتري:1.5 ولت
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری نیم قلم Camelion مدل R03P UM4 Super Heavy Duty

ناموجود
Camelion Super Heavy Duty R03P UM4 AAA Battery ×2
 • عناصر مورد استفاده درون باتری :کربن و زینک
 • مناسب برای اسباب بازی های کنترل دار، چراغ قوه، رادیو …
 • نوع باطری: نیم قلم
 • پک 2 تایی
 • ولتاژ باتري:1.5 ولت
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری نیم قلم Camelion مدل R03P بسته بندی 4 تایی

ناموجود
Camelion Super Heavy Duty R03P AAA Battery ×4
 • عناصر مورد استفاده درون باتری :کربن و زینک
 • مناسب برای اسباب بازی های کنترل دار، چراغ قوه، رادیو …
 • نوع باطری: نیم قلم
 • پک 4 تایی
 • ولتاژ باتري:1.5 ولت
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری نیم قلم Wolf آلکالاین Maximum مدل LR03

ناموجود
 • عمر و انرژی بیشتر نسبت باطری های معمولی
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد
 • قابلیت ماندگاری طولانی
 • نوع باطری: نیم قلمی
 • پک 4 تایی
 • ولتاژ باتري:1.5 ولت

باتری نیم قلم آلکالاین Vevo مدل LR03 Micro

ناموجود
Vevo LR03 Micro AAA 1.5V Battery X2
 • نوع باطری: نیم قلم
 • بسته بندی : دو عددی
 • ولتاژ : 1.5 ولت
 •  نوع تکنولوژی : Alkaline
 • عمر و انرژی بیشتر نسبت باطری های معمولی
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری نیم قلم Morbeit مدل R03P شرینگ بسته بندی 2 تایی

ناموجود
Morbeit super Heavy Duty R03P AAA Battery
 • نوع باطری: نیم قلم
 • بسته بندی : شرینگ 2 تایی
 • ولتاژ :1.5 ولت
 • تکنولوژی Super Heavy Duty
 • عمر و انرژی بیشتر نسبت باطری های معمولی
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری نیم قلم Wolf مدل R03P Micro Super Heavy Duty

ناموجود
Wolf R03P Micro Super Heavy Duty AAA 1.5V Battery X2
 • نوع باطری: نیم قلم
 • بسته بندی : دو عددی
 • ولتاژ :1.5 ولت
 • نوع تکنولوژی : Super Heavy Duty
 • عمر و انرژی بیشتر نسبت باطری های معمولی
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری نیم قلم Wolf آلکالاین Maximum مدل LR03 Micro

ناموجود
Wolf R06P Micro Super Heavy Duty AAA 1.5V Battery X2
 • نوع باطری: نیم قلمی
 • پک2 تایی
 • ولتاژ باتري:1.5 ولت
 • عمر و انرژی بیشتر نسبت باطری های معمولی
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد
 •  ماندگاری طولانی

باتری نیم قلم Morbeit Super Heavy Duty مدل R03P Micro بسته 4 تایی

ناموجود
Morbeit super Heavy Duty R03P Micro AAA Battery x4
 • نوع باطری: نیم قلم
 • پک 4 تایی
 • ولتاژ: 1.5 ولت
 • تکنولوژی Super Heavy Duty
 • عمر و انرژی بیشتر نسبت باطری های معمولی
 • مناسب برای اسباب بازی های کنترل دار، ریش تراش، رادیو …
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری نیم قلم Morbeit مدل R03P Micro شرینگ بسته بندی 4 تایی

ناموجود
Morbeit super Heavy Duty R03P Micro AAA Battery X4
 • نوع باطری: نیم قلم
 • بسته بندی : شرینگ 4 تایی
 • ولتاژ :1.5 ولت
 • تکنولوژی Super Heavy Duty
 • عمر و انرژی بیشتر نسبت باطری های معمولی
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری نیم قلم Wolf مدل R03P-SP4 Micro شرینگ بسته بندی 4 تایی

ناموجود
Wolf Super Heavy Duty R03P-SP4 Micro AAA Battery X4
 • نوع باطری: نیم قلمی
 • بسته بندی : شرینگ 4 تایی
 • ولتاژ :1.5 ولت
 • تکنولوژی Super Heavy Duty
 • عمر و انرژی بیشتر نسبت باطری های معمولی
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد

باتری نیم قلم Camelion مدل R03P UM4 Micro Super Heavy Duty

ناموجود
Camelion Super Heavy Duty R03P UM4 Micro AAA Battery ×4
 • نوع باطری: نیم قلم
 • پک 4 تایی
 • ولتاژ باتري:1.5 ولت
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد
 • عناصر مورد استفاده درون باتری :کربن و زینک
 • مناسب برای اسباب بازی های کنترل دار، چراغ قوه، رادیو …

باتری نیم قلم Unomat مدل Muscle Heavy Duty

ناموجود
Unomat Muscle Heavy Duty AAA Battery
 • نوع باطری : نیم قلم
 • پک 2 تایی
 • ولتاژ باتري :1.5 ولت
 • عناصر مورد استفاده درون باتری :کربن و روی
 • مناسب برای اسباب بازی های کنترل دار، ریش تراش، رادیو …
 • قابلیت شارژ مجدد ندارد